Kontakt

ARCADIA BOUTIQUE HOTEL 
Františkánska 3
SK - 81101 Bratislava

Tel.: +421 2 59 49 05 00

E-Mail: info@arcadiahotel.sk

Rezervácia ubytovania : info@arcadiahotel.sk

General Manager
Mgr. Jaroslava Ventrubová
Tel: 00421 2 59 49 05 00

gm@arcadiahotel.sk
Registrácia:
Obchodný register Okr. súdu BA I,
v oddiele Sro, vl.č. 37082/B

Fakturačné údaje:
Hotel Arcadia, s.r.o.
Zámočnícka 8
811 03 Bratislava
Slovenská republika
ICO : 35 948 906
IC DPH : SK2022043243
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
EUR : 1352281031/1111
IBAN : SK41 1111 0000 0013 5228 1031
BIC : UNCRSKBX


GDS kódy:
Amadeus WVBTS070
Galileo WV84586
Sabre WV33856
Worldspan WV3070

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.
Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje hotelu Arcadia Bratislava v súvislosti s poskytovaním služieb hotela je spoločnosť Hotel Arcadia, s.r.o. so sídlom Zámočnícka 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35 948 906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 3708/B a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.